อบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด ทำดีให้พ่อ

วันที่โพสต์: 14 กันยายน พ.ศ. 2019, 8:29:48

2. กลุ่มโรงเรียนในตำบลเจาทอง จำนวน ๕ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด ทำดีให้พ่อ ณ โรงเรียนบ้านเจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2562วันที่โพสต์: 16 กันยายน พ.ศ. 2018 เวลา 16.30 น.

วันที่โพสต์: 16 กันยายน พ.ศ. 2018 เวลา 16.30 น.

1. กลุ่มโรงเรียนในตำบลเจาทอง จำนวน ๕ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด ทำดีให้พ่อ ณ วัดบ้านลาดชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.2561