เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: 8 พ.ค. 2019, 3:18:25

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา ณ ค่ายลูกเสือบรรจงนุช จ.เพชรบูรณ์