ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์โรงครัว.pdf
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,000 (2).pdf
ประกาศจัดซื้อเครื่องวัดไข้.pdf
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด.pdf
ประกาศจัดซื้อวัสดุทาสี โกลบอลเฮาส์.pdf
ประกาศจัดซื้อป้ายไวนิลวันสำคัญ.pdf
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน.pdf
ประกาศจัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด.pdf
ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (2).pdf
ประกาศจัดซื้อที่วัดไข้.pdf
ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,000 (1).pdf
ประกาศจัดซื้อวัสดุทาสี.pdf
ประกาศจัดซื้อป้ายไวนิลประชุมผู้ปกครอง.pdf