สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม

ประชาสัมพันธ์

แนวการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

การเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ของบุคลากรโรงเรียนบ้านนาอุดม

รายงานการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาอุดม (การตอบกลับ)

คะแนน NT ชั้น ป.3

คะแนน O-NET ชั้น ป. 6

แนะนำโรงเรียน


บทเรียนออนไลน์เรื่อง Smart Plants

บทเรียนออนไลน์ smart plants


บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โซล่าเซลล์พลังงานรักษ์โลก

บทเรียนโซล่าเชลล์